Kent Konseyleri En İyi Uygulamalar Yarışması
 

ULUSLARARASI KENT KONSEYLERİ VE KENTLER KONGRESİ / ÇALIŞTAYI
“KENT KONSEYLERİ EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMASI”
JÜRİ ÜYELERİ

  • Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Kongre Onursal Başkanı
  • Prof. Dr. Ömer ÇAHA, Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Mehmet DUMAN, UCLG – MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı)
  • Doç. Dr. Kemal ÖZDEN, Fatih Üniversitesi
  • Yrd. Doç. Dr. Gülay Uğur GÖKSEL, İstanbul Aydın Üniversitesi Unesco Kürsüsü
  • Cevdet SÖKMEN, Türkiye Belediyeler Birliği
  • Ahmet ALTIPARMAK, Erzurum Valisi
  • Av. Emin CANACANKATAN, WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi)
  • Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR, İstanbul Aydın Üniversitesi
  • Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN, Atılım Üniversitesi
  • Doç. Dr. Yunus Emre ÖZER, Dokuz Eylül Üniversitesi


  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
  KENT KONSEYLERİ EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMASI


  İstanbul Aydın Üniversitesi 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan
  "Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi" konulu uluslararası kongrenin tematik
  çalıştay bölümü içinde altı kategoride kent konseylerinin katılabileceği en iyi uygulamalar
  yarışması yapılacaktır. Yarışma şartlarını karşılayan kent konseyleri, aşağıda belirtilen altı
  kategoriden birinde yarışmaya katılabilirler:
  1) Kentli Hakları
  2) Yeşil Kalkınma
  3) Afet ve Kriz Yönetimi
  4) Dezavantajlı Grupların Kente Entegrasyonu
  5) Kentte İyi yönetişim
  6) Kent Problemleri ve Çözümleri (Yoksulluk, mültecilik, işsizlik, madde bağımlılığı
  vb.)

  YARIŞMADA DİKKATE ALINACAK “EN İYİ UYGULAMA” KRİTERLERİ

  Tasarımda iyi yönetişim ve gelişim kriterlerini taşıyan, kaynakları en iyi şekilde kullanan,
  şehirde yaşama koşullarının iyileşmesine katkı sunan, sürdürülebilir ve başka projelere model
  olabilecek yenilikteki projeler “iyi uygulama” tanımına girmektedirler.
  Bu anlamda, kent konseylerinde yapılan çalışmaların en iyi uygulama olabilmesi için şu
  şartlar gerekmektedir:
  1) O bölgedeki insanların yaşam kalitesinde etkin, somut, ölçülebilir ve etkin bir
  değişiklik yapması
  2) O bölgede yaşayan farklı sektörlerin (kamu, özel ve sivil) temsilcisi gruplarla yapılan
  toplu ve etkin işbirliğini içermesi
  3) Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak sürdürülebilir olması
  4) Diğer çalışmalara model olabilmesi, getirdiği yeniliklerin farklı projelerde
  uygulanabilir olması

  Bir kent konseyi projesinin en iyi uygulama seçilebilmesi için aşağıdaki kriterler dikkate
  alınacaktır:

  1) Yenilik (Kent konseylerinin bu kategorisine bir yenilik katması)
  2) Strateji (Stratejik bir plan dahilinde uygulanmış olması)
  3) Danışma (Proje katılan herkesin katılımı, işbirlikleri, yetki ve sorumluluklarının
  kurulması)
  4) Etki (Projenin gözlemlenebilir değişiklikler yaratmış olması)
  5) Değerlendirme ve etkinlik (sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanarak
  açıklanması)
  6) Sürdürülebilirlik (projenin model olabilmesi ve devam edebilecek olması)


  BAŞVURU:

  Kongrenin web sitesi olan http://citycouncilscongress.aydin.edu.tr adresinde yer alan başvuru
  formunun doldurularak kongre sekreteryasına e-posta ve posta yoluyla iletilmesi
  gerekmektedir. Son başvuru tarihi 29 Şubat 2016’dır.

  Yarışmanın sonuçları 11 Nisan 2016 tarihinde açıklanacaktır. Her kategorinin en iyi
  uygulaması seçilen kent konseyleri projelerini kongrenin çalıştay bölümünde kamuoyu ile
  paylaşacaktır.

   

> Afişi İndir
> Kayıt Formu (.pdf)
> Kayıt Formu (.docx)