Bildiri Çağrısı


“ULUSLARARASI KENT KONSEYLERİ VE KENTLER KONGRESİ”
14 – 15 NİSAN 2016 / İSTANBUL
İstanbul Aydın Üniversitesi / Florya Kampüsü

DAVET MEKTUBU (Kongre İlanı)

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi, UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG - MEWA), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından organize edilecek olan “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi” 14 - 15 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecektir. Kongre çalışma dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Kongre; bilim dünyası ve toplumda kent konseylerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Uluslararası değişik disiplinlerde araştırmacılar, akademisyenler, Kent Konseyleri ve kentle ilgili çalışmalar yapan kurumların mensupları ve yöneticileri, Yerel Yönetimler ve Kent Konseyi paydaşı sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve kentler üzerine yaptıkları projeler ve diğer çalışmalarını, bildiri, tebliğ, araştırmalarını sunacaklardır.
Kongre, Kent Konseylerinin daha iyi anlaşılması ve öncelikli konuların tartışılmasına fırsat vermektedir. Kongre, kent konseylerinin çeyrek asırlık geçmişini, bugünkü durumlarını ve geleceğe yönelik ön görüleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kongre akademik ve tematik iki mecrada gerçekleşecektir. Tematik mecra kent konseylerinin akademisyenlerle, kamu yöneticileriyle, diğer konseylerin temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirmeler yapmalarını, sorun önerilerini kamuoyu ile paylaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremizin akademik ve/veya tematik mecrasına katılmak isteyenler için konu başlıkları aşağıdadır.

AKADEMİK KONU BAŞLIKLARI

1.Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri
2. Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Sürdürülebilirliği
3. Kent Konseyleri ve Meclisler (Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclisleri)
4. Hemşehricilik ve Kentlilik Bilinci
5. Kent Konseyleri ve Sivil Toplum İlişkisi
6. Kent Konseyleri ve İtibar Yönetimi

KENT KONSEYLERİ ÇALIŞTAYI TEMATİK KONU BAŞLIKLARI

1. OTURUM: KENTLİ HAKLARI.

“KENT ÖZGÜRLÜKTÜR!”
Kentsel yaşamı güçlendiren, evrensel standartlara uygunluklarını artıran projeleri kent konseylerinin çıkarabilme, bu projelere katılma ve kent hayatını zenginleştirme becerileri nasıl arttırabilir? Bugüne kadar neler yapıldı ve daha neler yapılabilir?

2.OTURUM: KENTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

“ÜSTESİNDEN GEL!”
Yoksulluk, işsizlik, madde bağımlılığı, sığınmacılarla ilgili sorunlar ve sokağa taşan insanî diğer sorunlarda kent konseylerinin çözüm önerileri nelerdir? İyi uygulama örnekleri ve gereksinimleri?

3.OTURUM: YEŞİL KALKINMA

“DOĞAYI SEV, ÇEVRENİ KORU!”
İnsan, doğa ve teknolojinin bir arada yaşayabileceği tedbirler ve uygulamalarda sorunlar, çözümler ve kent konseylerinin rolleri, beklentileri nelerdir?

4.OTURUM: KENTTE RİSKLER VE KRİZ YÖNETİMİ

“HER OLASILIĞA HAZIR OL!”
Afet ve kazalara özellikle depreme karşı hazırlıklarda kent konseylerinin rolü nedir? Ekonomik ve sosyal eksiklikler, felaketler karşısında kapasiteleri nelerdir?

5.OTURUM: DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTE ENTEGRASYONU: “YABANCILAŞMAYA DİREN!”

Kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin, emeklilerin, köyden kente göçle gelenlerin kent yaşamına entegrasyonu, kentli haklarından yararlanmaları ekseninde tedbirler, çözümler ve kent konseylerinin kapasiteleri hangi aşamadadır?

6.OTURUM: KENTTE İYİ YÖNETİŞİM:

“İYİ YÖNETİŞİMİ SEV VE İSTE!”
İyi yönetişim, ortak gelecek ekseninde tüm karar ve uygulamalara tarafların katılımını karşılıklı hesap verilebilirliği gerektiriyor. İçinde hukuk, ekonomi ve daha birçok unsuru barındırıyor? İyi yönetişimi nasıl sevdirebiliriz? Kentsel dönüşüm gibi önemli konuları nasıl tartışabiliriz?


Kongreye katılan akademisyenlerden, araştırmacılardan ve Kent Konseyi profesyonellerinden yeni ve orijinal bilgilerden meydana gelen akademik çalışmaları, belgeleri ve listede belirtilen ana konu başlıklarına uygun çalışmaları görmeyi umut ediyoruz. Sizleri kongrede görmek dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.


ŞARTLAR VE KATILIM KOŞULLARI
Bildiri Özeti Gönderimi ve Değerlendirme Süreci

Kongre, konuyla ilgili çalışmalar yapmış tüm yerli ve yabancı araştırmacılar ve akademisyenlere açıktır. Katılımcılar yaklaşık 250-300 kelimeden oluşan ve hedef, metot, kaynak ve muhtemel bulgular içeren bir araştırma makale özetini 29 Şubat 2016 tarihine kadar citycouncilscongress@aydin.edu.tr adresine gönderebilirler. Kongre şartlarına uygun, bilimsel koşulları tamamlamış ve çalışmanın orijinaline sahip olan özetler Bilimsel Danışma Kurulu ve organizasyon komite üyeleri ile değerlendirilecektir. Komite üyelerinin değerlendirmeleri onaylanmıştır/revize edilmiştir/reddedilmiştir şeklinde olacaktır. Onaylanan çalışmalar 14 Mart 2016 tarihinde tebliğ edilecektir.

Bildiri Tam Metni Gönderimi ve Değerlendirme

Seçilen özetin Word formatında hazırlanmış tam metni 04 Nisan 2016 tarihine kadar citycouncilscongress@aydin.edu.tr adresine gönderilmelidir. Tam metinler bilimsel koşulların uygunluğu açısından organizasyon komitesi tarafından gözden geçirilecektir. Kongrenin final programı 11 Nisan 2016 tarihinde ilan edilecektir.

BİLDİRİ TAM METİN FORMATI

  1. Çalışmanın başlığı bold/kalın yazılmalı, büyük harf kullanılmalı, metin hizalaması ortalanmış olmalı, yazarın adı hemen altında sağda olmalıdır. Akademik ünvan, kurum ismi ve e-posta adresi sayfanın altında numaralandırılmamış bir dipnotla belirtilmelidir.
  2. Başlık ve adın belirtilmesinin ardından, Türkçe ve İngilizce özetler 10 punto ile yazılmış olup, her bir içerik 300 kelimeden fazla olmamalıdır. İngilizce özetler ayrıca İngilizce başlıklar içermelidir.
  3. Harf tipi Times New Roman ve 12 punto büyüklüğünde olmalı. Dipnot ve referansların yazı boyutu 10pt olarak iletilmelidir.
  4. Çalışma M. Word program formatında, A4 kâğıdı ölçüsünde olmalıdır. Üstbilgi ve altbilgi 1,25cm olmalı iken marjları 2,5cm oluşmalıdır.
  5. Paragraflar arasında boşluklar olmalıdır. Girinti: 0 cm, 6pt uzay-öncesi: 6pt uzay-sonra, tek satır aralığı kullanarak ilgili referanslar, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, tarih, aşağıdaki örnekte olduğu gibi parantez içinde bu şekilde verilmelidir: (Çaycı, 2002: 520).
  6. Bir dipnot olarak başvurulan, ancak, adı ve yazarın soyadı, kitabın adı, aşağıdaki sıralamadaki gibi belirtilmelidir. İsim, soy isim, yazarın adı, kitabın başlığı( kalın, makale tırnak içine alınmış ve italik), yayınevi, yayın yeri ve sayfa numarası). Kullanılan kaynaklar makalenin sonunda dipnotta belirtilerek, alfabetik bir sırayla soy isme göre belirtilmelidir.
  7. Tablolar ve grafikler bireysel olarak numaralandırılırken verilen kaynaklar altta belirtilmelidir. Grafik boyutu 10 puntodur.
  8. Orijinal belgeler, harita, resimler vs. çalışmada direk olarak yer almamalı. Ancak çalışmanın sonunda numaralandırılarak eklenmelidir. Yüksek çözünürlükte olan görseller bir CD’ye kaydedilerek ayrıca sunulmalıdır.
  9. Bildiri yaklaşık olarak 10-20 sayfadan oluşmalıdır.
  10. Bildiri Türkçe veya İngilizce olmalıdır.        

Kayıt Ücreti:  Bildiri sunacaklar için kayıt formunu doldurmak ve kayıt ücreti 50.-USD veya 100.-TL’yi yatırmak gerekmektedir. Oturumlara katılımlar ücretsizdir, ancak kayıt formunu doldurmak gerekmektedir.

Banka Hesap No: Garanti Bankası – Güngören Şubesi
İstanbul Aydın Üniversitesi Hesabı

TL Hesap:      681 - 6299145 GÜNGÖREN SANAYİ      IBAN:     TR63 0006 2000 6810 0006 2991 45

USD Hesap:   681 - 9097912 GÜNGÖREN SANAYİ      IBAN:     TR40 0006 2000 6810 0009 0979 12